Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 15.30.
Tematyka:
1. Podsumowanie wyników nauczania.
2. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego.
3. Sprawy różne.