HARMONOGRAM ZAJĘĆ (obowiązujący od 4.09.2017r. do 31.01.2018r.)

realizowanych w GIMNAZJUM W CZARNOŻYŁACH  
w
PROJEKCIE  „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” 

RPLD.11.01.02-10-B049/16

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

13.00-13.45
GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)

 

11.55-12.40 GRUPA III
(mgr A.Pasieka)

 

 

 

20.01.2018
8.00-12.45
GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)

WSPARCIE UCZNIÓW
ZAGROŻONYCH
DYSLEKSJĄ

 

13.00-13.45
GRUPA III
     (mgr K.Gmerek)


    


 

 

9.10-9.55 GRUPA II

(mgr M. Sas)

 

8.00-12.00 GRUPA I
23.09.2017r.
(mgr M. Sas)
---------
8.00-11.00
GRUPA I
18.11.2017
(mgr M. Sas)
---------------------
GRUPA III
(mgr K.Gmerek)
13.00-13.45
      23.09.2017r.

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z MATEMATYKI

 

11.55-12.40 GRUPA IV

(mgr G. Błaszczyk)

 

 

8.15-9.00 GRUPA V

9.10-9.55 GRUPA VI

(mgr G. Błaszczyk)

 

8.15-9.00 GRUPA II

9.10-9.55 GRUPA III

(mgr E.Jasińska)

1.12.2017

18.30-20.00

GRUPA V

(mgr G.Błaszczyk)

8.00-12.00 GRUPA II
(mgr E.Jasińska)
16.09.2017
14.10.2017
21.10.2017
18.11.2017
-------------

8.00-12.00
GRUPA IV
(mgr G.Błaszczyk)
16.12.2017
---------
8.00-12.00
GRUPA V
23.09.2017
7.10.2017
21.10.2017
8.00-10.30
2.12.2017
----------
8.00-12.00
GRUPA VI
(mgr G.Błaszczyk)
13.01.2018

 

ZAJ. DYD. - WYR.
Z J. ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

13.50-14.35 GRUPA II

13.00-13.45 GRUPA III

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

 

11.00-11.45 GRUPA V

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

14.40-15.25
GRUPA II
(mgr M.Gruszczyńska)

13.00-13.45 GRUPA IV

(mgr M.Góra)

 

13.50-14.35
GRUPA VI
(mgr M.Gruszczyńska)

8.00-12.45 GRUPA III
25.11.2017

13.01.2018
(mgr M.Gruszczyńska)
----------
8.00-12.45 GRUPA VI
18.11.2017
16.12.2017

 20.01.2018
(mgr M.Gruszczyńska)
--------
8.00-12.0 GRUPAIV
04.11.2017
13.01.2018
(mgr M. Góra)

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z FIZYKI 


10.05-10.50 GRUPA III

(mgr E.Jasińska)


11.00-11.45 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

       

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z CHEMII 

 
10.05-10.50 GRUPA III

11.55-12.40 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

     

 REWALIDACJA

 

   

9.05-10.05 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

14.40-15.40
 GRUPA I
(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ
Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

 

 

 

 

 

11.55-12.40 GRUPAIII

(mgr E.Jasińska)

11.55-12.40 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr A.Pasieka)


11.00-11.45 GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

11.00-11.45 GRUPA II

(mgr A. Pasieka)

 15.00-19.45

GRUPA II
(mgr A.Pasieka)

8.00-10.15 GRUPA I
16.09.2017
8.00-12.00
21.10.2017 GRUPA I
29.01.2018 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)
---------------
23.09.2017
28.10.2017
16.12.2017
8.00-12.45
GRUPA II
(mgr A.Pasieka)
-----------------------14.10.2017
8.00-12.45
GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

KOŁO  ZAINTERESOWAŃ
 Z
J. ANGIELSKIEGO

 
10.05-10.50
GRUPA III
(mgr M.Góra)
----------

11.55-12.40
GRUPA IV
(mgr M.Góra)
-------------

13.00-13.45
GRUPA VI
(mgr M.Góra)
--------------

13.50-14.35
GRUPA I
(mgr M.Góra)

--------
14.45-16.15
GRUPA I
(mgr M.Góra)
11.12.2017
18.12.2017

 

 

 

 

 

11.55-12.40 GRUPA II
 
 

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.45 GRUPA V

(mgr M.Gruszczyńska)

---------------------------

17.00-19.30
26.10.2017 GRUPA IV
(mgr M. Góra)
-----------------------
14.40-15.25
GRUPA I
(mgr M.Góra)
7.12.2017
14.12.2017
21.12.2017
4.01.2018
11.01.2018
18.01.2018

 

 

 

8.00-12.45
16.09.2017
4.11.2017
9.12.2017
02.12.2017
GRUPAV

(mgr M.Gruszczyńska)
-----------------

8.00-12.45
7.10.2017
28.10.2017
GRUPA VI
(mgr M. Góra)
8.00-12.00
9.12.2017
GRUPA VI
(mgr M. Góra)
8.00-12.00
14.10.2017
8.00-12.45
18.11.2017
25.11.2017
GRUPA I V
(mgr M. Góra)
-----------------
8.00-12.45
16.12.2017
GRUPA III
(mgr M. Góra)
8.00-12.45
4.11.2017
2.12.2017
GRUPA I
(mgr M. Góra)

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

13.00-13.45 GRUPA II

14.40-15.25 GRUPA III

15.30-16.15 GRUPA IV

(mgr. I.Bojarska-Kokot)

 

 

 

 

23.09.2017
25.11.2017
8.00-9.30 GRUPA II

9.30-11.00 GRUPA III

11.00-12.30 GRUPA IV

(mgr. I.Bojarska-Kokot)

KOŁO ZAINTERESOWAŃ

 z MATEMATYKI

10.05-10.50 GRUPA II

(mgr G. Błaszczyk)

 

 

13.00-13.45 GRUPA I

(mgr E. Jasińska)

15.12.2017
16.00-20.00
Gruoa I
(mgr. Ewa Jasińska)

16.00-20.00
 
24.11.2017
  8.12.2017
16.00-18.15

1.12.2017
  GRUPA II
(mgr
G. Błaszczyk)

8.00-12.00
30.09.2017
28.10.2017
GRUPA II
(mgr G. Błaszczyk)

-----
8.00-12.00
23.09.2017
28.10.2017
25.11.2017
16.12.2017
13.01.2018
GRUPA I
(mgr. Ewa Jasińska)

Zajęcia koła zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych GRUPA I (mgr A. Kołodziej) zaplanowane na 29.01.2018 roku odbędą się 09.12.2017 roku w godz. 9.00 - 12.00.W dniach 5 grudnia 2017 roku - 15 grudnia 2017 roku odwołuje się zajęcia terapii indywidualnej wszystkich grup oraz zajęcia rewalidacyjne grupy I.

W dniu 1 grudnia 2017 roku w godzinach 13.50-14.35 odwołuje się zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego GRUPA VI prowadzący mgr M. Gruszczyńska.

W dniach 28 listopada 2017 roku - 4 grudnia 2017 roku odwołuje się zajęcia terapii indywidualnej wszystkich grup oraz zajęcia rewalidacyjne grupy I.

W dniu 25 listopada 2017 roku w godz. 8.00-12.00 odbędą się ZAJĘCIA KOŁA ZAINTERESOWAŃ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH GRUPA I prowadzący mgr A.Kołodziej przełożone z dnia 21.10.2017r.
W dniu 17 listopada 2017 roku odwołuje się zajęcia rewalidacyjne.
W dniu 13 listopada 2017 roku odwołuje się zajęcia Indywidualnej Terapii Pedagogicznej dla grupy III i IV .

W dniu 13 listopada 2017 roku w godzinach 14.40-15.40 i 15.40-16.40 odbędą się zajęcia rewalidacyjne.

W dniu 6 listopada 2017 roku odwołuje się zajęcia Indywidualnej Terapii Pedagogicznej dla grupy II.

 Odwołuje się ZAJĘCIA KOŁA ZAINTERESOWAŃ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH GRUPA I prowadzący mgr A.Kołodziej z dnia 21.10.2017r.

Odwołuje się zajęcia rewalidacji GRUPA I prowadzący mgr I. Bojarska - Kokot w dniach 28-29.09.2017r.

Koło zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych GRUPA I (mgr A. Kołodziej) zaplanowane na 21.10.2017 roku odbędą się 25.11.2017 roku w godz. 8.00 - 12.00.

W dniu 22 grudnia 2017 roku w godzinach 8.00-9.30 odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego- Grupa 6- prowadzący Monika Gruszczyńska

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI DZIAŁANIE: XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PODDZIAŁANIE: XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE

NUMER PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-B049/16

PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (obowiązujący od 6.03.2017r. do 30.06.2017r.)

realizowanych w GIMNAZJUM W CZARNOŻYŁACH  
w
PROJEKCIE  „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” 

RPLD.11.01.02-10-B049/16

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

13.50-14.35 GRUPA I
(mgrG.Błaszczyk)

13.00-13.45 GRUPA II
(mgr A.Pasieka)

13.50-14.35 GRUPA I
(mgr G.Błaszczyk)

13.50-14.35 GRUPA II

(mgr A.Pasieka)

 

 

 

8.00-12.00 GRUPA I
(mgrG.Błaszczyk)

(I sobota miesiąca)

8.00 – 12.00 GRUPA II
(mgr A.Pasieka)

(I sobota miesiąca

 oraz 20.05.2017)

WSPARCIE UCZNIÓW

ZagrożONYCH

dysleksją

 

 

11.00-11.45 GRUPA II

(mgr M. Sas)

13.50-14.35 GRUPA III
(mgr K. Gmerek)

13.00-13.45 GRUPA IV
(mgr K.Gmerek)

13.50-14.35 GRUPA IV
(mgr K. Gmerek)

 

 

13.00-13.45 GRUPA I

(mgr M. Sas)

 

 

8.00 – 12.00 GRUPA IV

(mgr K. Gmerek)

(I sobota miesiąca)

 

Zaj.DYD. - wyr.

Z matematykI

 

14.40-16.15 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

 

13.50-15.25 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

 

14.40-16.15 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

8.00-12.00 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

(I sobota miesiąca)

 

 

Zaj.DYD. - wyr.
Z j.angielskiEGO

 

 

 

13.00-13.45 GRUPA II

13.50-14.35 GRUPA I
(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

 

 

 

Zaj.DYD. - wyr.

Z fizykI

 

 

 

 

 

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr E.Jasińska)

13.00-13.45 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

8.00-9.30 GRUPA II
(mgr E.Jasińska)

9.45-11.15 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

I sobota maja

 

Zaj.DYD. - wyr.

Z CHEMII

 

 


13.50-14.35 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

 

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr A.Kołodziej)

 

 

 

 

RewalidacJA

 

 

12.45-13.45 GRUPA II

14.40-15.40 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 

 

7.10-8.10 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

8.00-9.00 GRUPA II

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

 

 

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr A.Pasieka) oraz 27.05.2017 godz.8.00-12.00


13.00-13.45 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

 

 

16.00-20.00 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

5.05.2017

 

 

Koło ZAINTERESOWAŃ  Z j. angielskiEGO

 

 

 

 

13.50-14.35 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

13.00-13.45 GRUPA I
13.50-14.35 GRUPA III

(mgr M.Góra)

12.04.17 10.30-12.00

GRUPA III

(mgr M.Góra)

19.04.17 12.30-14.00 GRUPA I

(mgr M.Góra)

19.04.17 14.00-15.30

 GRUPA III

(mgr M.Góra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 15.20 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

20.04.2017r.

 

13.50 – 14.35 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

 

13.50-14.35 GRUPA I
(mgr M.Góra)

21.04.17 12.30-14.00 GRUPA I

(mgr M.Góra)

21.04.17 14.00-15.30 GRUPA III

(mgr M.Góra)

 

 

 

 

8.00 – 12.00 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

I sobota maja

 

8.00-12.00
GRUPA III
(mgr M.Góra)

I sobota maja

 

8.00 – 12.00

(mgr M.Góra)

GRUPA III

ostatnia sobota kwietnia

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

 

 

 


15.00-16.00 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 8.00-12.00

(mgr G.Błaszczyk)

GRUPA II

30.09.2017

28.10.2017

25.11.2017

9.12.2017

-------

 

 8.00-12.00

(mgr E.Jasińska)

           GRUPA I

          23.09.2017
          28.10.2017
          25.11.2017
          16.12.2017
          30.01.2017

 

 

 

 

 W dniu 11.03.2017r. w godzinach 8.00- 12.00 odbędą się zajęcia:

1) warsztaty informatyczne GRUPA I (mgr G.Błaszczyk)

2) zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska)

 

W dniu 18.03.2017r. w godzinach 8.00- 12.00 odbędą się następujące zajęcia:

1) warsztaty informatyczne GRUPA I (mgr G.Błaszczyk)

2) warsztaty informatyczne GRUPA II (mgr A.Pasieka)

3) zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska)

4) zajęcia dla uczniów zagrożonych dysleksją GRUPA IV (mgr K.Gmerek)

 

W dniu 25.03.2017r. w godzinach 8.00- 12.00 odbędą się zajęcia dla uczniów zagrożonych dysleksją GRUPA IV (mgr K.Gmerek) oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska).

Zajęcia warsztaty informatyczne GRUPA I (mgr G.Błaszczyk) przełożone są z dnia 1.04.2017 roku na 8.04.2017 roku. Godziny bez zmian.

Zajęcia warsztaty informatyczne GRUPA II (mgr A.Pasieka) przełożone są z dnia 1.04.2017 roku na 12.04.2017 roku. Godziny bez zmian.

Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej  GRUPA I (mgr I.Bojarska-Kokot) z dnia 14.04.2017 roku odbędą się w tym samym dniu, ale w godzinach 10.15-11.15, zaś w dniu 21.04.2017 roku w godzinach 9.00-11.00.

Zajęcia rewalidacyjne GRUPA I z dnia 17.04.2017 i 21.04.2017 odbędą się 13.04.2017roku w godzinach 8.15-10.15.

Zajęcia z 12.04.17 10.30-12.00 GRUPA III (mgr M.Góra) odbędą się 18.04.2017 roku w godzinach 12.30-14.00.

W dniu 14.04.2017 roku zajęcia rewalidacyjne GRUPA I (mgr I. Bojarska - Kokot) odbędą się w godzinach 8.00-10.00.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska) zaplanowane na 10,12,15 maja 2017 roku odbędą się w dniu 18 kwietnia 2017 roku w godzinach  8.00- 12.00.

W dniu 20.04.2017 roku zajęcia rewalidacyjne GRUPA II (mgr I. Bojarska - Kokot) odbędą się w godzinach 7.10-9.10.

 

Zajęcia  wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska) zaplanowane na 6.05.2017roku odbędą się 13.05.2017 roku w godz. 8.00 - 12.00.

Są to ostatnie zajęcia tej grupy.


Zajęcia rewalidacyjne GRUPA II (mgr I. Bojarska - Kokot) zaplanowane na dzień 26 maja 2017 roku odbędą się 31 maja 2017 roku w godz. 15.00-16.00.